Video – Lễ khai mạc khóa tu gia hạnh lần 2 tại chùa Phật Quang

3615