Video: Phim khoa học về cuộc đời của Đức Phật – P5

331

Kính mừng ngày đản sanh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, xin giới thiệu quý đọc giả bộ phim khoa học về cuộc đời của Đức Phật từ khi đản sanh cho đến lúc nhập Niết bàn. (có phụ đề tiếng Việt)

Kính mừng ngày đản sanh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, xin giới thiệu quý đọc giả bộ phim khoa học về cuộc đời của Đức Phật từ khi đản sanh cho đến lúc nhập Niết bàn. (có phụ đề tiếng Việt)

{moseasymedia media=ftp://115.78.4.54/Videos/cuocdoiducphat/cuocdoiducphat-05.flv autostart=false image=http://www.phatgiaokiengiang.com/images/stories/2011/2phapam-sach/cuocdoiducphat.jpg}

Còn tiếp tục cập nhật