[Video] Tân Hiệp: Lễ Vu lan báo hiếu PL.2562 tại chùa Bửu Sơn

348